Objednávky


Na karte objednávky nájdete informácie o všetkých objednávkach plynúcich z vašej webovej stránky. Objednávku môžete pridať aj manuálne

Zoznam objednávok obsahuje všetky potrebné informácie potrebné na ich vybavenie. Ak chcete zobraziť konkrétnu objednávku, kliknite na "podrobnosti" a uvidíte, čo si zákazník objednal. Keď tu niekto zadá objednávku z vašej stránky, podrobnosti sa tu pridajú automaticky. V závislosti na nastaveniach systému môže systém umožniť alebo zakázať ľuďom uskutočniť objednávku.

Každá objednávka prichádzajúca do systému má status „Nová“, ktorý vás informuje, že objednávka prišla do systému a nikto sa ho nedotkol. Po vyzdvihnutí objednávky by ste mali zmeniť stav na „Pripravuje sa“

VÝSTRAHA!

Výsledkom zmeny stavu je zaslanie relevantných informácií klientovi. Dostane oznámenie o zmene stavu a výkonnosti objednávky.

Stav platby

Stav platby určuje, či bola objednávka uhradená alebo nie, podľa toho, ktorú platobnú možnosť si zákazník vybral.

Platobné kanály je možné zmeniť! Napríklad, ak si zákazník vybral Stripe, ale z nejakého dôvodu sa rozhodol namiesto toho zaplatiť v hotovosti; pre nich môžete zmeniť spôsob platby na iný kanál.

VÝSTRAHA!

V prípade automatických platobných kanálov, ako je Stripe, sa tieto stavy AUTOMATICKY menia potom, čo platobný systém dostane informáciu o zmene stavu na pozitívny (alebo odmietnutý). Ak sa u objednávky s vybranou elektronickou platbou nezmenil jej stav na zaplatenú, znamená to, že ešte neprišlo potvrdenie o platbe.