Obsah - Kontajnery


Náš systém dokáže pracovať s jednotlivými súbormi, ale aj s balíčkami súborov. Preto používame „kontajnery obsahu“. Kontajnery s obsahom môžu obsahovať jeden súbor / video alebo viac. Týmto spôsobom môžete vytvoriť ponuku, ktorá umožní ľuďom vidieť pri jednom nákupe rôzne druhy materiálov. Môžete napríklad predať 3 hodiny alebo cvičné video s pripojeným PDF, ktoré je možné stiahnuť

Ak chcete slúžiť iba jednému súboru, jednoducho postavte kontajner, v ktorom je iba jeden súbor.

Ak chcete pridať kontajner obsahu, prejdite na „Obsah“ a vytvorte nový kontajner, vyberte názov kontajnera. Keď vytvoríte kontajner, je predvolene prázdny. Ďalšia vec, ktorú musíte urobiť, je pridať obsah dovnútra. Môžete tak urobiť priamo po vytvorení nového kontajnera alebo kliknutím na „obsah“ vedľa kontajnera.

Tu môžete pridať svoj prvý obsah. Zadajte názov obsahu (názov súboru, názov videa atď.). Ďalej musíte zvoliť typ obsahu a konkrétne informácie týkajúce sa vášho obsahu. V prípade súborov ich nahráte. Viac informácií o konkrétnom type obsahu nájdete v inej časti tohto tutoriálu