Ponuky


Na karte ponuky nájdete zoznam všetkých ponúkaných produktov. Tu môžete pridať toľko produktov, koľko potrebujete. Tieto výrobky môžu, ale nemusia byť v predaji.

  1. Kliknutím na tlačidlo Pridať ponuku pridáte nový produkt
  2. Môžete tiež prepínať medzi kartami a získať prístup k archivovaným produktom. Archivované produkty sú všetky produkty, ktoré ste odstránili z hlavnej ponuky. Zostávajú však v databáze a v prípade potreby ich možno znova aktivovať.

Je potrebné vysvetliť nasledujúce stĺpce v zozname produktov:

  • Skladom - Ak obmedzíte predaj produktu, zobrazí sa číslo označujúce počet produktov, ktoré sú ešte k dispozícii na predaj. V prípade online obsahu môže byť počet dostupných produktov nekonečný. Túto možnosť však môžete použiť, aby ste vytvorili umelý nedostatok produktov a použili ich pri svojich marketingových aktivitách.
  • Predané - informácie o tom, koľko výrobkov sa všeobecne predalo.
  • Priorita zoradenia - Tento index je zodpovedný za to, čo sa zobrazí ako prvé vo vašej ponuke. Čím vyššie číslo, tým vyšší produkt sa zobrazí vo všetkých zoznamoch.

VÝSTRAHA!

Odstránené produkty neodstránia objednávky. Produkty prestanú byť aktívne a prejdú do archívu. Nie sú k dispozícii na predaj, ale máte prehľad o ich histórii.

Po vstupe na kartu kategórií máte prístup k zoznamu vytvorených kategórií. Tieto kategórie sa zobrazujú ako oddiely na vašej stránke ponuky. Kategórie je možné ľubovoľne pridávať, upravovať a upravovať. Na výrobkoch nemusíte nič meniť. Pridaná kategória bude viditeľná na karte pridania alebo úpravy produktu.