Nastavenia obchodu


V tejto časti nastavíte nastavenia vášho internetového obchodu, ktoré zákazník vidí.

Za účelom zmeny nastavení obchodu:

1) Prejdite na všeobecné nastavenie na hlavnom paneli

2) V zozname vyberte nastavenia obchodu

Jazyk stránky:

Predvolene je nastavený na jazyk vybraný pri registrácii, môžete ho však zmeniť, aby sa ponuka zobrazovala v jazyku, ktorý je ideálny pre vašu polohu.

Názov:

Názov stránky, ktorý sa zobrazuje v hlavičke, pomenujte stránku; napríklad online kurzy

Popis:

Krátky popis vašej ponuky s 300 znakmi, ktorý najlepšie odráža ducha vášho online obchodu

Kľúčové slová:

Slová, ktoré najlepšie vystihujú vašu ponuku.

Favicon:

Avatar, ktorý sa zobrazí ako ikona vášho obchodu. Zadajte ho v štvorcovom formáte, najlepšie v rozlíšení 1024x1024.

Logo:

Dôležitým aspektom vášho podnikania je logotyp vášho podnikania. Musí byť vodorovná, minimálne 500 x 100 pixelov. Ak je väčší, nebude to problém, je dôležité zachovať proporcie.

VÝSTRAHA!

Ak nezadáte logo, zobrazí sa namiesto neho názov obchodu.