APP: Spracovanie objednávok


Na hlavnej obrazovke nájdete informácie o všetkých objednávkach plynúcich z vášho systému.

Zoznam objednávok obsahuje všetky potrebné informácie potrebné na ich vybavenie, napríklad:

1. Aktuálny stav objednávky
2. Informácie o klientovi
3. Stav platby

POZOR!

Všetky objednávky môžete zoradiť podľa ich stavu. Napríklad teraz môžete zobraziť iba objednávky, ktoré sú v prípravnom režime.