Marketing - Zľavové kódy


Propagačné a zľavové kódy sú veľmi účinné marketingové nástroje, ktoré môžu zvýšiť váš predaj.

Ak chcete nakonfigurovať zľavové kódy:

1) Prejdite do sekcie marketingu

2) Vyberte zo zoznamu zľavové kódy

Náš systém umožňuje vytvárať propagačné kódy, ktoré môžete odovzdať klientom pri svojich marketingových alebo remarketingových aktivitách. Pri objednávaní niečoho môžu zákazníci použiť tieto kódy.

Po zadaní kódu dostanú zákazníci zľavu z podmienok, ktoré ste definovali pri vytváraní akcie. Budú to môcť vidieť vo svojom košíku.

Vytvorenie propagácie je veľmi jednoduchý a komplexný proces. Najskôr zadáme názov kódu a tiež si vyberieme, či sa bude vzťahovať na celú objednávku alebo konkrétny jednotlivý produkt, na ktorý máme akciu.

Potom by ste mali určiť, či môže zákazník váš kód použiť iba raz alebo opakovane. V druhom prípade môžete obmedziť jeho hornú hranicu.

POZOR!

Každú akciu je možné vypočítať podľa množstva alebo percenta a aktivovať v závislosti od veľkosti objednávky.