Obsah - Contenti APP


Aby sme vám pomohli poskytovať obsah vašim klientom, vyvinuli sme špeciálnu mobilnú aplikáciu s názvom „Contenti“. Aplikácia je pre používateľov k dispozícii v službách Google Play a AppStore.

Váš klient si môže stiahnuť aplikáciu a zadať „prístupový kód klienta“, ktorý mu bol zaslaný v e-maile s pozvánkou z vášho systému. Vďaka aplikácii pre obsah majú vaši klienti prístup k zakúpenému obsahu pomocou mobilných telefónov. Pozerajte videá, prezerajte súbory, získajte lístky. Všetky nákupy na jednom mieste!

VÝSTRAHA!

Ak váš klient používa aplikáciu, všetky nákupy sa prevedú do aplikácie contenti. Odporúčame vám poradiť svojim klientom, aby používali aplikáciu contenti!