DPH / DANE


Nie je tajomstvom, že správa a platenie daní je veľmi dôležitou súčasťou každého podnikania. Náš systém vám umožňuje optimalizovať tento proces a uľahčiť ho vlastníkovi firmy.

Systém môžete nakonfigurovať podľa svojich potrieb a formy podnikania, ktoré prevádzkujete.

Konfigurácia daní:

1) Prejdite na všeobecné nastavenie

2) V zozname vyberte Vat

K dispozícii sú dva režimy, s ktorými môžete pracovať:

  • Nie ste platcom DPH
  • Ste platcom DPH

Ak sa rozhodnete, že nie ste platcom DPH, potom všetky ceny, ktoré v systéme uvediete, budú ceny brutto. Systém od vás nebude vyberať sadzby DPH a bude poskytovať všetky súhrny zákazníkov v tomto formulári.

Ak si však zvolíte možnosť byť platcom DPH, budete nútení uviesť svoju krajinu pobytu, daňové identifikačné číslo a predvolenú sadzbu DPH pre vaše výrobky.

VÝSTRAHA!

Predvolená sadzba DPH je iba pomocná hodnota. Pridanie produktov do ponuky sa bude považovať za predvolené, v systéme ich však budete môcť kedykoľvek zmeniť.