Marketing - Bannery


Na spustenie propagácie na vašom webe môžete použiť jednoduchý bannerový systém. Tento modul umožňuje pridať toľko bannerov na rôzne stránky, koľko chcete. Ak na jednu stránku pridáte viac ako jeden, bannery sa zmenia vo forme kolotoča.

Konfigurácia bannerov:

1) Prejdite do sekcie marketingu

2) Vyberte bannery zo zoznamu

POZOR!

Parameter odkazu je voliteľný. Ak neposkytnete odkaz, banner bude statický a používatelia naň nebudú môcť kliknúť!