Klienti


Časť Klienti je databáza ľudí, ktorí si od vás niečo kúpili. Zákazníci sú do tohto zoznamu pridaní automaticky po zadaní objednávky. Zákazníkov si môžete pridať aj sami.

Tento zoznam klientov obsahuje základné informácie o tom, kedy sa klient pripojil a koľko zaplatených objednávok urobil. Vďaka týmto informáciám máte vedomosti o zákazníkoch, ktorí prejavujú mimoriadnu lojalitu vo vašom smere.

Každý zákazník pridaný do systému sa môže prihlásiť do osobného účtu, kde má prístup k svojim údajom, ako sú zoznamy aktuálnych a archívnych objednávok:

Ako sa vytvárajú tieto účty? Tromi spôsobmi:

  • Zákazník sa zaregistruje vo vašom obchode
  • Zákazník zadá objednávku a potom si vytvorí účet
  • Údaje o zákazníkovi pridávate sami


Registrácia zákazníka v systéme:

Zákazník klikne na možnosť „Registrácia“ v hornom menu na stránke ponuky a zaregistruje účet zadaním e-mailu a hesla.

Registrácia po zadaní objednávky:

Po zadaní objednávky je zákazník presmerovaný na kartu objednávky, kde môže nastaviť heslo systému:

 

Stačí kliknúť na „Nastaviť heslo“ a zadať heslo v jednoduchej podobe

Zákazníci majú prístup k svojim účtom kedykoľvek a vy môžete ťažiť z ich lojality.

Automatická detekcia stálych zákazníkov:

Váš systém automaticky zistí existujúcich zákazníkov a nasmeruje ich na váš účet, ak si ich predtým vytvorili. Ak si účet nezriadili, ale zadali objednávku, systém im dá jedinečné heslo.