Používatelia


Môžete pozvať svojich kolegov do objednávkového systému. Môžu vám teda pomôcť spravovať prichádzajúce objednávky a samotný systém.

Musíte len prejsť do používateľskej sekcie a zadať jeho e-mail a meno. Dostanú príslušnú e-mailovú pozvánku, kde sa môžu zaregistrovať v systéme.

Používatelia, ktorých pozvete do systému, dostávajú nasledujúce povolenia:

  • Prístup na hraciu plochu
  • Prístup k objednávkam
  • Prístup k produktom
  • Prístup ku klientom

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE!

S pozvaným používateľom sa zaobchádza ako so zamestnancom. Nebudú mať prístup k žiadnym nastaveniam a riadiacim systémom obchodov. Používateľa môžete kedykoľvek odstrániť. Systém tiež udržuje záznamy o správaní používateľov.