Ponuky - Množstvo a dostupnosť


Táto časť slúži na definovanie toho, či sa má daný produkt predávať v obmedzenom alebo neobmedzenom množstve. Je to druh skladu, ktorý riadi spôsob predaja daného produktu.

Za účelom konfigurácie množstva a dostupnosti:

1) Pridajte nový alebo upravte existujúci produkt

2) Prejdite na kartu množstvo a dostupnosť a v zozname vyberte požadovanú možnosť

 

Stav skladu určuje, ako ponúkame produkt. „Neobmedzený“ znamená, že máme neobmedzený počet týchto produktov.

 

Uvedená úroveň zásob je v tomto prípade nastavená na 1 000, čo znamená, že systém umožní zákazníkom objednať si iba 1 000 položiek konkrétneho produktu spoločne všetkými zákazníkmi v obchode.

VÝSTRAHA!

Ak ste prekročili limit objednávok na sklade a chcete predať viac, musíte pridať celkovo viac produktov. Ak ste teda predali 1 000 a chcete predať ďalších 500, nastavili ste limit na 1 500.

Minimálne objednané množstvo - toľko produktov si môže zákazník objednať minimálne. Najprirodzenejšie číslo je samozrejme 1. Táto možnosť však môžete využiť na vytváranie inteligentných promo akcií. Napríklad predáte tričko za 12,99, ale iba ak si niekto kúpi tri z nich. Potom môžete pre účely vytvorenej propagácie nastaviť túto hodnotu na tri.

 

Maximálne množstvo objednávky - Táto hodnota určuje, koľko položiek konkrétneho produktu si môže zákazník objednať v jednej objednávke. V nasledujúcom prípade nebude môcť zákazník do košíka vložiť viac ako 444 produktov tohto typu.