Obsah - Prehľad


Obsah tejto služby je jednou z kľúčových súčastí. Ak chcete, môžete odoslať obsah ľuďom, ktorý budete obsluhovať ručne, ale krásou nášho systému je automatická distribúcia obsahu. Ako to vlastne funguje?

Je to celkom jednoduché. Pridáte obsah a potom ho pripojíte k svojej predajnej ponuke. Keď si klient kúpi vašu ponuku, automaticky získa prístup k obsahu. Ak váš klient zaregistruje účet vo vašom systéme, bude k nemu mať prístup priamo z jeho klientskeho panela. Ak to urobil bez registrácie účtu, dostane kód, ktorý môže zadať na vašom webe.

Kód bude overený. Je to jednorazový kód, takže ho môže používať iba jedna osoba. Aby sme však uľahčili život klienta, ukladáme na klientskom počítači súbor cookie, aby mohol zadať kód z rovnakého zariadenia až do 90 dní, aby získal prístup ku kódu