Obsah - Prístup klienta


Klient má prístup k zakúpenému alebo nezakúpenému obsahu tromi spôsobmi:

a) Na vašom webe kliknite na „Prístup k obsahu“ a systém vás požiada o prístupový kód. Jednoducho ho zadajte a získate prístup k obsahu

b) Na klientskom paneli po prihlásení na vašu webovú stránku. Vstupom do sekcie „zakúpený obsah“

c) S použitím „Obsahovej aplikácie“

VÝSTRAHA!

Ak klient použije kód, môže na jednom počítači použiť kód iba raz. Môže tiež pristupovať k obsahu z rovnakého počítača po dobu 90 dní!