Obsah / Stránky


Funkcia stránok s obsahom vám umožňuje pridať samostatné stránky s informáciami, ktoré považujete na hlavnej webovej stránke za dôležité. Môžete pridať informácie o doručení alebo o vašom internetovom obchode.

 

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE!

Všetky vami pridané stránky sa zobrazia na hornom paneli stránky ponuky.

Nemusíte sa obmedzovať na stránky preddefinované systémom. Môžete pridať ľubovoľný počet ďalších stránok, na ktorých môžete vysvetliť históriu svojej spoločnosti, predstaviť svojich zamestnancov alebo vysvetliť pravidlá aktuálnych propagačných akcií.

Ak chcete pridať novú stránku:

1) Prejdite do sekcie obsahu a vyberte stránky s obsahom

2) Kliknite na „Pridať stránku obsahu“ na karte generátora.

3) Potom len vyplňte všetky potrebné informácie vrátane názvu, odkazu a informácií, ktoré sa zobrazia na tejto stránke.

VÝSTRAHA!

Môžete definovať adresu, na ktorej sa bude táto stránka zobrazovať. Predpokladajme, že vaša doména je „myshop.co.uk“; v uvedenom prípade sa webová stránka zobrazí na stránke myshop.co.uk/warranty. Nezabudnite preto zadať parameter odkazu pre svoju obsahovú stránku.

To vám pomôže umiestniť a vytvoriť prirodzený SEO dosah.