Obsah - Súbory


Distribúcia súborov je jednou z hlavných vecí na našej platforme. Môžete slúžiť ľuďom so súbormi prostredníctvom nášho distribučného mechanizmu.

Vykonávame niekoľko zmien v súboroch:

  • Názov súboru zmeníme na poradové číslo a názov, aby to nebolo jednoduché
  • Súbory sú uložené v chránených priečinkoch, ku ktorým je možný prístup iba prostredníctvom našej platformy.

 

VÝSTRAHA!

Do súborov PDF sme tiež pridali systém vodoznaku. Ak vyberiete vodoznak, náš systém pridá vodoznak na každú stránku v PDF. Vodoznak môžete určiť vy. Ak to nie je definované, systém pridá e-mail a číslo objednávky osoby, ktorá si ho kúpila.

Ak chcete použiť systém vodoznaku, musíte nahrať nechránený a nezašifrovaný súbor PDF.