APP: Objednávky - statusy


   

Po kliknutí na objednávku získate prístup k podrobným informáciám, ktoré môžete od nej vyžadovať. Priamo z tohto okna môžete zmeniť stav objednávky kliknutím na tlačidlo Zmeniť stav. Zmena stavov vám pomôže efektívne riadiť a sledovať všetky procesy.

POZOR!

Keď zmeníte stav objednávky v aplikácii, automaticky sa synchronizuje s webovou verziou cdi.to a naopak. Takže nemusíte robiť rovnakú operáciu dvakrát.

VÝSTRAHA!

Keď zmeníte stav objednávky, oznámenie o nej sa pošle klientovi e-mailom.