Objednávky


Na kartě objednávky naleznete informace o všech objednávkách plynoucích z vašeho webu. Objednávku můžete také přidat ručně

Seznam objednávek obsahuje všechny potřebné informace potřebné k jejich zpracování. Chcete-li zobrazit konkrétní objednávku, kliknutím na „podrobnosti“ zobrazíte, co si zákazník objednal. Podrobnosti zde budou přidány automaticky, když někdo zadá objednávku z vaší stránky. V závislosti na vašem nastavení systému může systém umožnit nebo zakázat lidem zadání objednávky.

Každá objednávka přicházející do systému má status „Nová“, který vás informuje, že objednávka přišla do systému a nikdo se jí nedotkl. Po vyzvednutí objednávky byste měli změnit stav na „Připravuje se“

VAROVÁNÍ!

Výsledkem změny stavu je zaslání příslušných informací klientovi. Obdrží oznámení o změně stavu a výkonu objednávky.

Status platby

Stav platby určuje, zda byla objednávka zaplacena či nikoli, podle toho, jakou možnost platby si zákazník vybral.

Platební kanály lze změnit! Například pokud si zákazník vybral Stripe, ale z nějakého důvodu se místo toho rozhodl zaplatit v hotovosti; pro ně můžete změnit platební metodu na jiný kanál.

VAROVÁNÍ!

V případě automatických platebních kanálů, jako je Stripe, se tyto stavy AUTOMATICKY změní poté, co platební systém obdrží informace o změně stavu na pozitivní (nebo zamítnut). Pokud u objednávky s vybranou elektronickou platbou nedošlo ke změně stavu na zaplacenou, znamená to, že potvrzení platby ještě nedorazilo.